Η Ημέρα της Γυναίκας δεν αφορά μόνο την ισότητα αλλά όλες εκείνες τις θεματικές που διέπουν την καθημερινότητα και των δύο φύλων. Μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας ως κοινωνία μόνο όταν χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο όλους τους ανθρώπινους πόρους γενικότερα σε ιδέες, θέσεις και μηχανισμούς όσο και ειδικότερα στις ηγετικές θέσεις, στην εκπροσώπηση  και στην αγορά εργασίας. Αν και κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί εντούτοις η βελτίωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης από την ΕΕ. 

Η βραδεία πρόοδος στη μείωση των διαφορών όσον αφορά την παρουσία των γυναικών στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων υπονομεύει την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη για αυτό και δέσμη μέτρων υιοθετείται ως απαραίτητη ειδικά όσον αφορά θέματα ανέλιξης και ίσων ευκαιριών. 

Στο πολιτικό επίπεδο τα δεδομένα είναι περισσότερο απογοητευτικά – ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου – αφού η περιορισμένη πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών σε σχέση με τον αριθμό τους είναι πλέον έντονη. Οι πολιτικές της ποσόστωσης που εφαρμόζονται λειτουργούν ως προσωρινό ‘μέσο’ και όχι ως επιθυμητή λύση. 

Κάθε χρόνο ωστόσο όλο και περισσότερα στοιχεία καταδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός παραγωγικού και καινοτόμου πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και να ενισχύσουν την γενικότερη απόδοση και ανταγωνιστικότητα. 

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα πρέπει να μας προβληματίσει όλους και κυρίως να μας ενεργοποιήσει υπέρ όλων αυτών των πολιτικών που θα εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για τον καθένα ξεχωριστά. Η νομοθεσία δεν μπορεί απλά να υπάρχει (εάν υπάρχει) για χάρη του θεαθήναι αλλά να υλοποιείται πρακτικά και λειτουργικά για κάθε άνθρωπο και για κάθε περίπτωση. Ας μην ξεχνάμε ότι η ισότητα θα προέλθει από τον καθένα ξεχωριστά όταν αντιληφθούμε ότι πρέπει να σεβόμαστε την εργασία, την επιτυχία, την ευθύνη και όταν οι ανάγκες και οι επιθυμίες γίνονται σεβαστές, για κάθε άνθρωπο, ακόμα και όταν πρόκειται για μια ζωή που παλεύει για τα αναγκαία βάζοντας σε μια βάρκα την ζωή και την ελπίδα για το όνειρο…